Statystyki z Outlooka via Powershell

Jakiś czas temu znajomy na FB zaproponował statystyki maili outlook, a dokładniej chodzi o ilość maili odebranych i wysłanych oraz średni czas odpowiedzi na mailie. Było to jakiś czas temu jednak wtedy brakowało mi czasu na spokojne skryptowanie w Powershell’u. Dziś jednak skrypt napisany – możliwe że będą konieczne poprawki jednak podstawa już jest 🙂

#------------------------------------
#Script:
#Author: Damian Garbus
#Date: 17-10-2013
#------------------------------------

param(
 [string]$AdresKonta,
 [string]$DniWstecz,
 [int]$CzasNaMail

 )

 If(-not $AdresKonta)
 {
 Write-Host "Musisz podać twój adres email...np.: .\start.ps1 -Adreskonta mail@domena.pl"
 break
 }

$outlook = new-object -com outlook.application
$ns = $outlook.GetNameSpace("MAPI")
$konto = $ns.Folders |? {$_.Name -eq $AdresKonta}
$skrz_odbiorcza = $konto.Folders |? {$_.Name -eq "Skrzynka odbiorcza"}
$skrz_nadawcza = $konto.Folders |? {$_.Name -eq "Elementy wysłane"}

if(-not $DniWstecz){$DniWstecz = 7}

Write-Host "Pobieranie maili odebranych z ostatnich $DniWstecz dni..."
$odebrane = $skrz_odbiorcza.Items | ? {$_.ReceivedTime -gt (Get-Date).AddDays(-$DniWstecz)} | Select-Object -Property SenderName,ConversationID,ReceivedTime
Write-Host "Pobieranie maili wysłanych z ostatnich $DniWstecz dni..."
$wyslane = $skrz_nadawcza.Items |?{$_.SentOn -gt (Get-Date).AddDays(-$DniWstecz)} | Select-Object -Property To,ConversationID,SentOn

function ResponseTime
{
  Write-Host "---------------------------------------------"
  Write-Host "---------------------------------------------"
  Foreach ($mail in $odebrane)
  {
    $odebrany_mail_ID = $mail.ConversationID

    Foreach ($wys in $wyslane)
    {
      $wyslany_mail_ID = $wys.ConversationID
      if($odebrany_mail_ID -eq $wyslany_mail_ID -and $wys.SentOn -gt $mail.ReceivedTime)
      {
        $a = $mail.ReceivedTime
        $b = $wys.SentOn
        $c=$b-$a
        $d = $c.TotalSeconds
        $suma_czasu = $suma_czasu + $d
        $il_odpowiedz = $il_odpowiedz+1
        Break
      }
    }

  }

  $sredni_czas_sek = $suma_czasu/$il_odpowiedz
  $sredni_czas = New-TimeSpan -Seconds $sredni_czas_sek
  Write-Host "--------------------"
  Write-Host "Twoj Sredni czas odpowiedzi na maila to:" $sredni_czas |select Days,Hours,Minutes,Seconds
  Write-Host "Czas jest podawany w formacie HH:MM:SS"
}

function StatystykaMaili
{
  Write-Host "---------------------------------------------"
  Write-Host "---------------------------------------------"
  Write-Host "Poniżej statystyka maili z ostatnich $DniWstecz dni..."
  $l_maili_odebranych = $odebrane.Count
  $l_maili_wyslanych = $wyslane.Count
  Write-Host "Ilość Maili odebranych: $l_maili_odebranych "
  Write-Host "Ilosc maili wyslanych: $l_maili_wyslanych"
  Write-Host "Orentacyjny czas poswiecony na pisanie jednego maila: $CzasNaMail "
  $pisanie_czas = $wyslane.Count*$CzasNaMail
  $WriteTime = New-TimeSpan -Seconds $pisanie_czas
  Write-Host "Ilość czasu poświęconego na pisane maili: $WriteTime "
  Write-Host "Czas jest podawany w formacie HH:MM:SS"

}

function Stat_rec_mail
{
  Write-Host "---------------------------------------------"
  Write-Host "---------------------------------------------"
  Write-Host "Poniżej statystyka maili odebranych..."
  $odebrane | Group-Object -Property SenderName -NoElement | Sort-Object count
  Write-Host "`n Poniżej statystyka maili wyslanych...`n"
  $wyslane | Group-Object -Property To -NoElement | Sort-Object count  
}

Write-Host "Trwa wyliczanie statystyk..."
StatystykaMaili
Stat_rec_mail
ResponseTime

Jak widać skrypt zaczyna się bardzo podobnie jak poprzednie z tej serii czyli Automatyzacja pracy z Microsoft Outlook oraz How to Add all contacts from old mails to Outlook Contacts. Podstawą jest połączenie się skryptem do Outlook’a 🙂

A co ten skrypt właściwie robi???

Skrypt ten pobiera maile z X dni wstecz i oblicza statystyki na ich podstawie. Pierwsze co wykonuje to liczy całość maili jaka została odebrana i wysłana oraz przy podaniu orientacyjnego czasu wyliczy nam również ile czas poświęciliśmy na samo pisanie maili. Drugą opcją jaką nam wyliczy jest ilość maili odebranych i wysłanych per współpracownik/znajomy. Oraz trzecią opcją jest obliczenie średniego czasu po jakim odpowiadamy na maila (skrypt sprawdza tylko maile na które odpowiedzieliśmy).

Uruchomienie.

Skrypt kopiujemy do notatnika i zapisujemy jako „Start.ps1”. Następnie odpalamy Powershella, przechodzimy do lokalizacji gdzie zapisaliśmy skrypt i podajemy:

.\Start.ps1 -AdresKonta mail@domena.pl -DniWstecz X -CzasNaMail Y

-AdresKonta –  to konto dla jakiego chcecie zrobić statystyki.-DniWstecz – to ilość dni z jakich chcecie zrobić statystyki
-CzasNaMaila – Ile średnio czasu poświęcacie na maila

A po co to wszystko???

Jeśli zastanawiacie się do czego to może służyć to już Wam podpowiadam. Wyobraźcie sobie że przerzucacie X maili dziennie przy czym pracujecie 8h. Nie chcielibyście wiedzieć ile czasu poświęcacie na samo pisanie maili? Ja chciałem i to wiem 🙂

Pozdróweczka.

Damian.